Muntorrhet

Upplever du att du är torr i munnen? Har problemet uppkommit plötsligt? Saliven är bland annat till för att skydda dina tänder så det är viktigt att du besöker din tandläkare om du upplever problem.

Muntorrhet kan ha flera orsaker. Då saliven skyddar munnen och tänderna kan det vara skadligt att leva med en reducerad salivproduktion under en längre tid. Efterföljderna av muntorrhet tenderar också att försämra livskvaliteten. Därför är det viktigt med kontinuerliga undersökningar hos tandläkare. Det ger möjlighet till att upptäcka problem i tid och kunna åtgärda dem.

Om du är torr i munnen beror det ofta på en brist på saliv, eller att konsistensen på saliven har förändrats. Förutom att det kan försämra munhälsan kan det också påverka livskvaliteten genom smak, sömn och obehagskänslor. Det kan exempelvis bli svårare att tugga och svälja mat. Muntorrhet brukar vara vanligare hos äldre.


Komplikationer på grund av muntorrhet

De personer som på grund av sin sjukdom eller medicinering drabbats av muntorrhet lider ofta av infektionskänslighet. Muntorrhet ökar risken för inflammation i tandköttet och för karies i tänderna. Om muntorrhet inte behandlas i tid uppstår lätt tandköttsinflammation. I värsta fall leder tandköttsinflammation till tandlossningssjukdomar.

Cytostatikabehandlingar torkar ofta ut kroppens slemhinnor och de i munnen är värst drabbade. Denna muntorrhet kan resultera i svampsjukdomar samt smärta i munnen.

Muntorrhet på grund av avsaknaden av saliv fungerar inte salivens rengöring av tänderna och det blir lättare för bakterier att angripa dem. Det är så karies uppstår. I vissa fall kan besvär med muntorrhet också leda till att gamla fyllningar går sönder och försämras.


När ska jag söka vård?

Salivmängden kan ibland minska upp till 50 procent innan du märker det. Om du misstänker att du lider av muntorrhet som inte är övergående är det är viktigt att så snart som möjligt uppsöka tandvården för att säkerställa att tänder och tandkött inte tagit skada.

Få kostnadsfri rådgiving online

Om du är osäker kring dina symptom eller önskar rådgivning från tandläkare är du välkommen att boka ett digitalt möte med våra tandläkare. Tjänsten är helt kostnadsfri och är perfekt för att få råd och en bedömning kring ditt vårdbehov.

Orsaker - därför kan du vara torr i munnen

Bakomliggande orsaker till muntorrhet kan vara många. De flesta personer kan drabbas av muntorrhet på natten, om de blir stressade eller om de druckit alkohol. Alkohol torkar ut kroppen och denna muntorrhet går oftast över när du vaknat och druckit vatten. Att vara torr i munnen några timmar eller i samband med förkylning tyder inte på att du lider av några allvarliga problem. Om du däremot upplever att din muntorrhet inte går över kan det vara ett tecken på bakomliggande problem.

En av flera orsaker till muntorrhet är sjukdomar eller bieffekten av vissa läkemedel. Men det kan också bero på stress och vitaminbrist. Läkemedel som påverkar salivproduktionen och kan orsaka muntorrhet är främst medicin mot cancer, psykiska sjukdomar, diabetes samt vätskedrivande medicin.

Stigande ålder liksom kombination av flera läkemedel tenderar att ge muntorrhet, vilket är orsaken till att många äldre lider av problemet. Strålbehandlingar, främst mot huvud och hals, kan leda till uttalad muntorrhet. Stress kan vara en annan faktor då det påverkar stimulansen av spottkörtlarna negativt och kan göra dig torr i munnen.

Så behandlas muntorrhet

Det finns ingen specifik behandling mot muntorrhet men vissa åtgärder går att ta till. Det är viktigt att du följer din läkares och tandläkares rekommendationer. Förutom att upprätthålla en god daglig munhygien finns det några saker, både på klinik och hemma, som går att göra:

  • Medel för att stimulera salivproduktion
   Det finns medel så som tuggummi innehållande fluorid, samt tabletter och viss spray ämnad för att stimulera salivproduktionen och åtgärda din muntorrhet. Rådfråga din tandläkare eller apotekspersonalen. Vissa personer blir ordinerade receptbelagda medel.

  • Fluorid
   När du väljer tuggummi är det fördelaktigt att välja ett med fluorid eftersom det ger ett extra skydd till tänder som kan ha tagit skada. Tandläkaren kan rekommendera fluoridbehandling, daglig sköljning alternativt upprepad fluoridlackning på klinik, vilket förebygger kariesutveckling. Det kan också vara en bra åtgärd för behandling av initialkaries, det vill säga början på ett hål som inte gått igenom emaljen ännu.

  • Tugga
   Mat som kräver att du tuggar mycket kan också hjälpa dig att öka salivproduktionen medan du äter.

  • Skölja munnen
   Ibland fungerar det att skölja munnen med vatten för att minska den torra känslan i munnen.

  • Undvik tobak
   Eftersom rökning och snusning torkar ut munnen är det något du bör undvika om du lider av muntorrhet.


Du bör uppsöka tandläkare eller tandhygienist om problemen inte går över. Men det finns också vissa saker att själv använda för att minska problemen av muntorrhet. På apoteket kan du köpa sugtabletter, tuggummin eller en spray som ska stimulera salivproduktionen. Vissa personer blir också ordinerade receptbelagd saliversättning, alltså konstgjord saliv. Det är viktigt att välja sugtabletter och tuggummin utan socker i då risken för karies i tänderna annars kan öka.

För att minska risken för de skador som muntorrhet kan leda till bör du likt alla andra borsta tänderna två gånger per dag med fluoridtandkräm. Men du som lider av muntorrhet kan dessutom behöva tillsätta extra fluorid i form av fluoridsköljning eller en tandkräm med extra hög fluoridhalt.


Särskilt tandvårdsstöd

Om du lider av muntorrhet är det viktigt med regelbundna besök hos tandläkare eller tandhygienist för att behandla och förebygga de eventuella problem som kan orsakas. Du kan i vissa fall vara berättigad ett särskilt tandvårdsbidrag som syftar till att motverka de problem som muntorrhet ökar risken för. Bidraget heter Särskilt tandvårdsbidrag, STB, och uppgår till 600 kronor per halvår. Det finns till för att verka förebyggande för personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som drabbar munhälsan. Därför går bidraget inte att spara utan behöver användas för tilldelat halvår.

För att ta reda på om du är berättigad det särskilda tandvårdsbidraget ska du ta med ett läkarintyg på din sjukdom till din tandläkare, som sedan gör en bedömning av din munhälsa. Om det visar sig att du är berättigad tandvårdsbidraget på grund av muntorrhet behöver du själv inte göra något utan din tandläkare samt Försäkringskassan tar hand om det administrativa arbetet. Du behöver komma ihåg att boka dina besök regelbundet per halvår.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.