Muntorrhet

Upplever du att du är torr i munnen? Har problemet uppkommit plötsligt? Saliven är bland annat till för att skydda dina tänder så det är viktigt att du besöker din tandläkare om du upplever problem.

Muntorrhet kan ha flera orsaker. Då saliven skyddar munnen och tänderna kan det vara skadligt att leva med en reducerad salivproduktion under en längre tid. Efterföljderna av muntorrhet tenderar också att försämra livskvaliteten. Därför är det viktigt med kontinuerliga undersökningar hos tandläkare. Det ger möjlighet till att upptäcka problem i tid och kunna åtgärda dem.

Om du är torr i munnen beror det ofta på en brist på saliv, eller att konsistensen på saliven har förändrats. Förutom att det kan försämra munhälsan kan det också påverka livskvaliteten genom smak, sömn och obehagskänslor. Det kan exempelvis bli svårare att tugga och svälja mat. Muntorrhet brukar vara vanligare hos äldre.

 

Symptom

Personer som drabbats av muntorrhet upplever ofta att de är torra i munnen när de vaknar och att de behöver dricka vatten ofta. Om du misstänker att du drabbats av muntorrhet bör du vara uppmärksam på symptom som svårigheter med att äta och prata tydligt. Din hals kan bli torr och du kan uppleva heshet, men din smakupplevelse kan också förändras. Det beror på att saliven fungerar som ett glidmedel i munnen. Muntorrhet kan också visa sig genom att du sover sämre samt drabbas av dålig andedräkt och sveda på tungan.


När och hur ska jag söka vård?

Salivmängden kan ibland minska upp till 50 procent innan du märker det. Men om du upplever att du är torr i munnen och har något av dessa symptom är det viktigt att uppsöka en tandläkare eller tandhygienist som undersöker om munnen och tänderna tagit skada.

Vid en undersökning ställer tandläkaren först frågor om din allmänhälsa samt om eventuell medicinering. Därefter görs en undersökning av dina tänder och röntgenbilder tas.

Du bör också vända dig till en vårdcentral eller till en läkare för att finna de bakomliggande orsakerna till muntorrhet. Ett symptom på diabetes är att vara mer törstig än vanligt och därför är det viktigt att åtgärda eller utesluta eventuella orsaker. I många fall upptäcker tandläkaren problematiken innan patienten upplevt några symptom, vilket är anledningen till att det är viktigt med regelbundna undersökningar hos tandläkare och eventuell behandling hos tandhygienist. Många gånger kan tandläkare och läkare samarbeta för att byta ut mediciner som inte leder till muntorrhet.

Orsaker till muntorrhet

De bakomliggande orsakerna till muntorrhet kan vara många. De flesta personerna kan drabbas av muntorrhet på natten, om de blir stressade eller om de druckit alkohol. Alkohol torkar ut kroppen och denna muntorrhet går oftast över när du vaknat och druckit vatten. Att vara torr i munnen några timmar eller i samband med förkylning tyder inte på att du lider av några allvarliga problem. Om du däremot upplever att din muntorrhet inte går över kan det vara ett tecken på bakomliggande problem.

En av flera orsaker är sjukdomar eller bieffekten av vissa läkemedel. Men det kan också bero på stress och vitaminbrist. Läkemedel som påverkar salivproduktionen är främst medicin mot cancer, psykiska sjukdomar, diabetes samt vätskedrivande medicin.

Stigande ålder liksom kombination av flera läkemedel tenderar att ge muntorrhet, vilket är orsaken till att många äldre lider av problemet. Strålbehandlingar, främst mot huvud och hals, kan leda till uttalad muntorrhet. Stress kan vara en annan faktor då det påverkar stimulansen av spottkörtlarna negativt.

Komplikationer

De personer som på grund av sin sjukdom eller medicinering drabbats av torrhet i munhålan lider ofta av infektionskänslighet. Muntorrhet ökar risken för inflammation i tandköttet och för karies i tänderna. Om muntorrhet inte behandlas i tid uppstår lätt tandköttsinflammation. I värsta fall leder tandköttsinflammation till tandlossningssjukdomar.

Cytostatikabehandlingar torkar ofta ut kroppens slemhinnor och de i munnen är värst drabbade. Denna muntorrhet kan resultera i svampsjukdomar samt smärta i munnen.

På grund av avsaknaden av saliv fungerar inte salivens rengöring av tänderna och det blir lättare för bakterier att angripa dem. Det är så karies uppstår. I vissa fall kan besvär med muntorrhet också leda till att gamla fyllningar går sönder och försämras.

Så behandlas muntorrhet

Det finns ingen specifik behandling mot muntorrhet men vissa åtgärder går att ta till. Det är viktigt att du följer din läkares och tandläkares rekommendationer. Förutom att upprätthålla en god daglig munhygien finns det några saker, både på klinik och hemma, som går att göra:

  • Medel för att stimulera salivproduktion
   Det finns medel så som tuggummi innehållande fluorid, samt tabletter och viss spray ämnad för att stimulera salivproduktionen. Rådfråga din tandläkare eller apotekspersonalen. Vissa personer blir ordinerade receptbelagda medel.

  • Fluorid
   När du väljer tuggummi är det fördelaktigt att välja ett med fluorid eftersom det ger ett extra skydd till tänder som kan ha tagit skada. Tandläkaren kan rekommendera fluoridbehandling, daglig sköljning alternativt upprepad fluoridlackning på klinik, vilket förebygger kariesutveckling. Det kan också vara en bra åtgärd för behandling av initialkaries, det vill säga början på ett hål som inte gått igenom emaljen ännu.

  • Tugga
   Mat som kräver att du tuggar mycket kan också hjälpa dig att öka salivproduktionen medan du äter.

  • Skölja munnen
   Ibland fungerar det att skölja munnen med vatten för att minska den torra känslan i munnen.

  • Undvik tobak
   Eftersom rökning och snusning torkar ut munnen är det något du bör undvika.


Du bör uppsöka tandläkare eller tandhygienist om problemen inte går över. Men det finns också vissa saker att själv använda för att minska problemen av muntorrhet. På apoteket kan du köpa sugtabletter, tuggummin eller en spray som ska stimulera salivproduktionen. Vissa personer blir också ordinerade receptbelagd saliversättning, alltså konstgjord saliv. Det är viktigt att välja sugtabletter och tuggummin utan socker i då risken för karies i tänderna annars kan öka.

För att minska risken för de skador som muntorrhet kan leda till bör du likt alla andra borsta tänderna två gånger per dag med fluoridtandkräm. Men du som lider av muntorrhet kan dessutom behöva tillsätta extra fluorid i form av fluoridsköljning eller en tandkräm med extra hög fluoridhalt.


Särskilt tandvårdsstöd

Om du lider av muntorrhet är det viktigt med regelbundna besök hos tandläkare eller tandhygienist för att behandla och förebygga de eventuella problem som kan orsakas. Du kan i vissa fall vara berättigad ett särskilt tandvårdsbidrag som syftar till att motverka de problem som muntorrhet ökar risken för. Bidraget heter Särskilt tandvårdsbidrag, STB, och uppgår till 600 kronor per halvår. Det finns till för att verka förebyggande för personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som drabbar munhälsan. Därför går bidraget inte att spara utan behöver användas för tilldelat halvår.

För att ta reda på om du är berättigad det särskilda tandvårdsbidraget ska du ta med ett läkarintyg på din sjukdom till din tandläkare, som sedan gör en bedömning av din munhälsa. Om det visar sig att du är berättigad tandvårdsbidraget på grund av muntorrhet behöver du själv inte göra något utan din tandläkare samt Försäkringskassan tar hand om det administrativa arbetet. Du behöver komma ihåg att boka dina besök regelbundet per halvår.

Information om artikeln

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00