Dålig munhälsa kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar

Kroppens allmänhälsa och munhälsan har större inverkan på varandra än vad många tror. Till exempel kan dålig munhälsa vara relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar.

Att det finns ett samband mellan munnen och kroppens övriga välmående har konstaterats, slutsatser gällande huruvida de är sammankopplade verkar dock vara komplicerade att nå. Allt fler studier visar att munhälsan hänger samman med hjärt- och kärlsjukdomar.

De flesta bakterier i våra munnar sitter mellan tänder och tandkött. Större delen av dessa bakterier är nödvändiga för att upprätthålla en god munhälsa. Om det däremot blir en för stor bakterieansamling på ett specifikt ställe i munnen kan det leda till sjukdomar. Att det kan leda till munsjukdomar så som tandköttsinflammation faller sig rätt naturligt, men att det kan resultera i sjukdomar i övriga delar av kroppen kan vara svårt att förstå. I en avhandling publicerad av Karolinska Institutet år 2019 visar resultatet på att samband går att se mellan tandlossning och sjukdomar kopplade till cirkulationsorgan.


Tandlossning

Nästan hälften av den vuxna befolkningen lider av någon form av tandlossningssjukdom. Parodontit som det heter är vanligt förekommande och är en inflammation som drabbar tandkött, ben och bindväv. I samband med att inflammationen förvärras påverkas också tändernas fäste i benet negativt, och tandlossning kan uppstå. Tandlossningens process brukar mätas i antal procentenheter käkben som finns kvar, det vill säga hur mycket käkben som tänderna har möjlighet att fästa i.


Hjärt- och kärlsjukdomar

I gruppen hjärt- och kärlsjukdomar ingår de sjukdomar som berör hjärtat, artärer och vener. Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. Socialstyrelsen har rapporterat att hjärt- och kärlsjukdomar var de vanligaste dödsorsakerna bland både män och kvinnor i Sverige år 2019. 31% av dödsfallen under året var kopplade till dessa sjukdomar. Hjärtproblem är också en av de mest framträdande orsakerna till att många personer avlider i ung ålder.


Samband mellan tandlossning och hjärtsjukdom

Det har länge forskats på just sambandet mellan munhälsa och hjärt- och kärlsjukdomar. Med tiden har flera studier gjorts och dessa visar att personer som lider av medelsvår eller mycket svår tandlossning kan löpa högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med personer som inte lider av tandlossning, och studien genomförd på Karolinska Institutets visar på ett särskilt samband mellan infektioner i tandköttet och just hjärtinfarkt.


Bakomliggande orsaker

Det pågår ännu forskning för att kunna dra slutsatser gällande vad sambandet kan bero på. Att det är svårt att fastslå bakomliggande orsaker beror på att skälen till tandlossning så som rökning, övervikt samt socioekonomiska faktorer, också är bakomliggande orsaker till exempelvis hjärtinfarkt.

I studien av Karolinska Institutet diskuteras en eventuell bakomliggande orsak vara åderförkalkning. Det beror på att tandlossning kan öka risken för åderförkalkning, som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Det beror på att bakterierna påverkar nivåerna av blodfetter.

I det plack som bildas mellan tänder och tandkött kan trombocyter och leukocyter nå in i blodkärlen. Då bildas en propp som skapar syrebrist i hjärtmuskulaturen. På så vis uppstår en hjärtinfarkt.


Regelbunden tandvård

Tandlossningssjukdom är en mödosam process i sig, och än mindre vill vi att den ska leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att gå på regelbundna besök hos tandläkaren. Genom att göra det ökar chanserna till att eventuella problem upptäcks i tid, och kan då lättare behandlas.

Information om artikeln

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00