Bruxism

Bruxism är ett tillstånd där patienten gnider eller pressar tänderna. Om du som patient lider av bruxism kan du omedvetet pressa eller gnissla tänder när du är vaken eller när du sover.

Om du pressar eller gnisslar tänder kan det vara så att du lider av bruxism. Mildare bruxism brukar inte behandlas men för vissa kan bruxism leda till käkproblematik, huvudvärk och skador på tänderna.

Det finns två olika sorters bruxism, sovande eller vaken. Dessa sorter kan ha olika orsaker och vara svåra att själv upptäcka innan symptomen blivit omfattande. Vissa patienter pressar eller gnisslar omedvetet tänder i antingen vaket eller sovande tillstånd. Personer som lider av sovande bruxism brukar även lida av andra sömnproblem, som exempelvis snarkningar eller sömnapné. 


Symptom på bruxism

Eftersom sömnbruxism är något många är omedvetna om till dess att någon komplikation utvecklas är det viktigt att du regelbundet besöker tandvården och är medveten om vilka symptom som är viktiga att uppmärksamma.


Här är några av de vanligaste symptomen på bruxism:

 • Tandpressning
 • Tandgnissling
 • Chippade, frakturerade eller spräckta tänder
 • Nedslipade tänder
 • Smärta och överkänslighet i tänderna
 • Trötta käkmuskler, eller en låst käke som inte vill stänga eller öppna sig ordentligt
 • Ömhet och smärta i käke, nacke eller ansikte
 • Huvudvärk
 • Skada på sidan av kinderna på grund av tuggande
 • Störd sömn


När och hur ska jag söka vård?

Om du misstänker att du pressar eller gnisslar tänder är det viktigt att boka en tid för en undersökning. En tandläkare behöver se över situationen i munnen och fastställa en diagnos. Både tandgnissling och tandpressning sliter på tänderna och kan i värsta fall leda till att tänderna måste bytas ut. Boka en basundersökning för att se över situationen i munnen, då kan du prata med din tandläkare om dina problem. 

Orsaker till bruxism

Det är inte helt fastställt vad bruxism beror på, men man tror att det kan vara en kombination av fysiska, psykiska och generiska faktorer. Man tror att vaken bruxism kan bero på ångest, stress, ilska, frustration och spänningar. Det kan även vara en fysisk strategi för att hantera pressade situationer eller koncentration.
Sovande bruxism däremot anses vara kopplat till sömnrelaterad aktivitet i munhålan, men kan även påverkas av stress och känslor.


Riskfaktorer för bruxism

Det finns några faktorer som ökar risken att drabbas av bruxism. Stress är en faktor som kan leda till både tandpressning och gnissling. Även ilska och frustration kan ge liknande problem. Din personlighetstyp är också en faktor då personer som är aggressiva, hyperaktiva och tävlingsinriktade löper större risk att drabbas av bruxism, Andra riskfaktorer är användandet medicin och intag av andra substanser som exempelvis alkohol, koffein, tobak och droger. Det finns även en genetisk aspekt att ta hänsyn till då bruxism brukar förekomma hos flera familjemedlemmar.


Medicinska åkommor som kan orsaka bruxism

Bruxism är ett tillstånd som även kan kopplas till viss psykisk problematik och visa medicinska problem som exempelvis Parkinsons, demens, epilepsi, nattskräck, sömnapné och exempelvis adhd.


Komplikationer som uppkommer av bruxism

I de flesta fall orsakar bruxism inte några större skador men i värsta fall kan det orsaka problem som måste åtgärdas.


Några problem som kan uppkomma på grund av bruxism:

 • Skador på tänderna
 • Sprickor i tänderna
 • Spänningshuvudvärk
 • Smärta i käkarna


Bruxism kan orsaka myalgi

Tandpressning och tandgnissling kan orsaka myalgi, muskelsmärtor. Omkring 4 – 10 procent av landets befolkning lider av det. Det innebär att du som patient lider av smärta, ömhet och stelhet kring käkmuskulaturen. Det kan upplevas som smärta i samtliga tänder eller en problematik med att gapa eller röra käken.


Lindra Myalgi

Några av de vanligaste symptomen på myalgi är smärta, trötthet, stelhet, svårigheter att gapa, huvudvärk, knäppningar, låsningar och luxationer. För att minska bruxism kan man använda injektionsbehandlingar. Användandet av injektioner som hjälper till att få musklerna att slappna av kan minska bruxismen och på så sätt även din smärta.


Diagnos och utredning av bruxism

Din tandläkare tittar efter tecken på bruxism vid dina årliga kontroller. Om tandläkaren upptäcker tecken som tyder på bruxism brukar de ställa frågor kring din hälsa, mediciner, sömnvanor, rutiner och livsstil.

För att utvärdera omfattningen av bruxismen brukar tandläkaren även titta efter ömhet i käkmuskulaturen och abnormaliteter i tänder och käke. Om du själv misstänker att du lider av bruxism kan du boka en tid hos tandläkaren direkt för att utreda hur omfattande dina problem är.


Behandling av bruxism

I många fall behöver man inte behandla bruxism, och många barn som har liknande problem växer ifrån dem. Men för dem som har stora problem med att pressa eller gnissla tänderna så finns det olika behandlingar att tillgå.


Tandskenor och rörelseövningar

Individuellt framtagna tandskenor är ett sätt att skydda tänderna och samtidigt behandla symptomen. Ofta får du dessa skenor i kombination med övningar och rörelseträning för att minimera problematiken i käkarna. Om problemen pågått under en längre period kan rekonstruering av vissa tänder eller tuggyta vara nödvändigt.


Injektionsbehandling

Injektionsbehandlingar där muskelavslappnande injiceras för att motverka bruxism är ett annat behandlingsalternativ. Det har länge används inom neurologin för behandling av exempelvis muskelspänningstillstånd. Denna typ av injektioner stoppar en signalsubstans från att skickas ut och på så sätt skapas en försvagning av käkmuskeln. På så sätt minskar man både bruxismen och din smärta.

Behandlingen inleds med en konsultation och går ut på att en liten mängd injiceras i tuggmuskeln/käkmuskeln för att minska smärtan. Effekten från behandlingen kommer gradvis och den fulla effekten uppnås efter en dryg vecka. Det är en välbeprövad metod, en del personer kan under de första dagarna uppleva rodnad eller lätt huvudvärk. Effekten håller i omkring tre till sex månader.

Viktigt att tänka på är att undvika att röra det behandlade området sex timmer efter behandling. Prata med din behandlande tandläkare om vilka rekommendationer du bör förhålla dig till.


Stresshantering

Om du pressar eller gnisslar tänder på grund av stress och ångest kan du behöva lära dig olika typer av stresshantering. Detta kan även behöva kombineras med terapi för att grunden till problemet ska behandlas.

Vill du bli uppringd av oss?

Känner du dig osäker på vilken tid du ska boka eller föredrar du att boka tid genom att vi ringer upp dig? 

Information om artikeln

Mer om bruxism

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.