Tandfasader

Tandfasader, eller skalfasader som de också kallas, är ett tunt skal som fästs på tanden och kan justera tandens form och utseende. Vill du veta mer?

Att justera utseendet på tänderna är ett vanligt önskemål och tandfasader är ett av de alternativ som finns. Med fasader kan du förändra både färg och form på tanden för att uppnå det utseende du strävar efter.

Porslinsfasader och kompositfasader är två olika alternativ gällande behandlingar med skalfasader. I dagligt tal används istället ordet tandfasader, men det är ingen skillnad mellan tandfasader och skalfasader. En tandfasad används för att behandla missfärgningar, mindre snedställningar, förändra utseendet på tänder, behandla slitna tänder eller om det uppstått sprickor i emaljen.


Vad är tandfasader?

Tandfasader är individuellt framtagna skal av porslin eller komposit som fästs på dina befintliga tänder för att förändra tandens färg och/eller form. Behandling med tandfasader klassas som estetisk tandvård och görs för att förändra utseendet på tänder som är slitna, spruckna, missfärgade eller har en avvikande form. Tandfasader är gjorda av komposit eller porslin och är således fläckbeständiga.


När och hur söker jag vård?Tandfasader pris

Priset på tandfasader varierar beroende på en mängd olika faktorer. Delvis påverkas kostnaden av hur omfattande behandlingen är, hur många tandfasader som ska fästas, behandlingens komplexitet men även om behandlingen sker med komposit eller porslin. Val av tandläkare kan även påverka priset. Om du väljer att behandlas med porslinsfasader kan kostnaden per tandfasad bli omkring 9 000 till 12 000 kronor per fasad. Väljer du istället att behandlas med komposit kostar en fasad från 4000 kronor.


Skillnaden på olika typer av tandfasader

Keramiska fasader kallas även porslinsfasader och är ett av de mer vanliga behandlingsalternativen. Porslinsfasader ger ett högestetiskt resultat och framställs i ett laboratorium av en tandtekniker. För att fästa dessa krävs att tänderna som ska få nya ytor förbereds, sedan tas ett avtryck som skickas till labbet. När fasaderna är klara cementeras de på tanden och härdas med hjälp av ett ultraviolett ljus.

Det finns två olika typer av kompositfasader, den ena sorten framställs på kliniken och skulpteras direkt på tanden. Den andra sorten tas fram av tandtekniker. Dessa kan göras väldigt tunna, vilket betyder minimal påverkan på tanden.


Hur länge håller tandfasader?

Om du följer tandläkarens rekommendationer och tar hand om dina tandfasader kan de som är gjorda av porslin hålla uppemot 20 år. Fasader av komposit håller uppemot 10 år. Det går inte att säga något exakt då tandfasadernas hållbarhet är beroende av hur väl du tar hand om dem och dina individuella förutsättningar.


När används tandfasader

Tandfasader kan åtgärda en mängd olika problem med utseendet på tänderna och kan på så sätt ge dig ett jämnare leende. Tandfasader kan bland annat åtgärda: Spruckna tänder, vita fläckar, missfärgningar, ojämnheter och färgskillnader, gluggar, för små tänder, konstig tandform och slitage.


Välj rätt behandlare

När du ska genomgå en behandling med skalfasader eller tandfasader så är det, oavsett materialval, viktigt att välja en tandläkare med erfarenhet och som är van att arbeta med tandfasader. Din tandläkares erfarenhet och kunskap spelar stor roll för hur behandlingens slutresultat kommer att bli.

Information om artikeln

Mer om ersättning av tandfasader

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.