Hur länge har barn och ungdomar fri tandvård?

Hur ser tandvården ut för barn och ungdomar? Hur länge är tandvården kostnadsfri? Vad gör en specialist inom barntandvård?

Tandvården i Sverige är generellt kostnadsfri för barn och ungdomar. Det innebär att du i allmänhet inte betalar något för besök hos tandläkaren. Däremot kan viss form av specialisttandvård vara belagd med viss kostnad.

I Sverige är barn och ungdomstandvården kostnadsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller de hos alla tandläkare som har ett avtal med regionen. Den kostnadsfria tandvården gäller hos alla auktoriserade tandläkare, även de som är privata.

Det innebär att du som patient kan själv välja vart du vill lista ditt barn. Det förekommer dock att vissa kliniker själva väljer eller inte har möjlighet att inte ta emot barn eller ungdomar. Inom tandvården är det även helt fritt att byta tandläkare när man vill. Det kan dock vara bra att informera din nya tandläkare om vart du gått innan.

Tandvård för barn och ungdomar kostar i allmänhet ingenting. Däremot kan viss specialisttandvård beläggas med extra kostnader. Om barnets eller ungdomens behandling är kostnadsbelagd kommer du att få tydlig information om det. Att justera tändernas position med hjälp av tandställning är vanligt bland barn och ungdomar, då kan barnet behöva specialisttandvård. Om barnet misstänks behöva tandställning på grund av funktionell bettproblematik så kommer ni att få träffa en urvalstandläkare som avgör om bettproblematiken anses så grav att tandregleringen blir kostnadsfri.

En specialisttandläkare som är specialiserad på barntandvård kallas pedodontist. En pedodontist hjälper till då din behandlande tandläkare känner behov av stöd och specialistkunskap för att barnet ska få bästa tänkbara vård. Det kan handla om barn som har behandlingssvårigheter på grund av ålder, tandvårdsrädsla eller exempelvis spruträdsla. Det kan även röra sig om barn med kroniska sjukdomar så har en ökad risk oral ohälsa på grund av exempelvis mediciner. Barn som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, eller kirurgiska ingrepp i munhälsan för exempelvis avlägsnande av övertaliga tänder, friläggning av hörntänder eller tänder som inte kommer fram av sig själv är också områden som en pedodontist arbetar med. Dessutom arbetar en barnspecialist med olycksfall, utvecklingsstörningar, mineraliseringsstörningar, frätskador och betttfysiologiska besvär.

Information om artikeln

Mer om barntandvård

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.