Allt du behöver veta om bettfel

Misstänker du att du har ett bettfel? Med tandställning kan du korrigera ditt bettfel, återställa funktionen i munnen och ditt leende.

Bettfel kan på sikt leda till förändringar i käklederna, vilket kan orsaka besvär i käkarna som ömhet och stelhet. Ett bettfel korrigeras vanligtvis med tandställning och det finns flera tandställningar att välja mellan som kan anpassas efter dina behov och preferenser.

Ett bettfel kan orsaka att det är trångt mellan tänderna vilket kan göra det svårt att hålla rent. Att inte komma åt alla tänder ordentligt med tandborste och tandtråd kan öka risken för tandköttsinflammation, tandlossning och hål i tänderna.

 

Vad är ett bettfel?

Ett bettfel innebär att du biter ihop på ett sätt som inte är gynnsamt för dina tänder och din käke. Ett bettfel kan vara lokalt och bara omfatta enstaka tänder men kan även vara mer omfattande och påverka flera tänder samt en hel käke såväl som båda käkarna. Bettfel behandlas vanligtvis med tandreglering, vilket innebär att tändernas position justeras med hjälp av en tandställning.

 

Varför uppstår bettfel?

Avvikelser på bettet uppstår ofta i samband med att bettet utvecklas. Därmed uppvisas tecken på bettfel vanligtvis redan i barndomen. Den vanligaste orsaken till att ett bettfel uppkommer är ärftlighet. Men det finns även yttre faktorer som kan påverka bettet som exempelvis:

 

  • Napp: Om man som barn suger mycket på napp kan bettet förändras så att framtänderna i över- och underkäken inte möts. Då formas istället framtänderna i en båge runt nappen.

 

  • Tandpressning: Tandpressning innebär att du biter ihop hårt när du sover eller är vaken.

 

  • Tidig förlust av mjölktänderna.

 

Symtom på bettfel

Olika bettfel kan ge olika symtom men ett symtom som är vanligt förekommande är ihållande huvudvärk. Huvudvärken beror på att musklerna i munnen utsätts för en långvarig påfrestning när man biter ihop på ett felaktigt sätt vilket i sin tur kan leda till att muskelvävnad skadas. Ytterligare symtom på bettfel är:


  • Sår i gommen (orsakat av djupt bett)


  • Svårt att tugga när man äter eller biter av något (orsakat av underbett eller öppet bett)


  • Svårt att få läpparna att mötas (orsakat av överbett)


Om du upplever några av dessa symtom och misstänker att du har ett bettfel bör du boka in en tid för en konsultation direkt. 


Olika typer av bettfel

Det finns flera typer av bettfel som påverkar bettet på olika sätt. Nedan listas de vanligaste typerna av bettfel:

 

Överbett

Denna typ av bettfel innebär att framtändernas position i överkäken hamnar för långt framför framtänderna i underkäken eller att underkäken är för långt bak. Om du har ett överbett kan det vara svårt att stänga munnen och sluta läpparna.

 

Underbett

Underbett innebär att underkäkens framtänder hamnar framför överkäkens framtänder vid sammanbitning. Underbett är mer ovanligt än överbett och kan vara svårare att korrigera. Underbett beror ofta på underkäkens tillväxttakt och det kan vara svårt att få ett långvarigt resultat med tandreglering. I vissa fall måste underbett korrigeras med kirurgi.

 

Djupt bett

Ett bettfel som innebär att när du biter ihop så biter underkäken uppe nära, eller i gommen. Denna typ av bettfel förekommer ofta i kombination med stort överbett. Om bettet är mycket djupt kan det leda till sår i gommen.

 

Öppet bett

Öppet bett är ett bettfel som innebär att några tänder inte har kontakt med varandra vid sammanbitning. Det gäller vanligtvis de främre tänderna men kan även förekomma i sidopartierna. Detta bettfel kan uppkomma som följd av att du sugit mycket på napp eller tumme som liten. Men öppet bett kan även bero på ärftliga faktorer och då kan det vara svårt att åtgärda utan käkkirurgi.

 

Korsbett

Korsbett innebär att sidopartierna i över- och underkäken inte biter korrekt mot varandra. Denna typ av bettfel beror ofta på att överkäken är för smal och behöver breddas. Den här typen av bettfel upptäcks vanligtvis av din tandläkare vid en rutinkontroll.

 

Trångställt bett

Om det är trångt i käken kan tändernas position påverkas när de växer fram vilket innebär att de kan bli sneda eller tippade. I vissa fall kan någon tand behöva dras ut för att skapa tillräckligt med plats i tandraden.

 

Glesställning

Glesställning, eller glugg mellan tänderna, innebär att det finns för mycket plats i käken så att ett mellanrum mellan tänderna uppstår. Detta syns ofta genom ett stort mellanrum mellan framtänderna i överkäken.

 

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har ett bettfel och vill få en eventuell diagnos med en behandlingsplan behöver du boka tid hos en tandläkare för en konsultation. Om tandläkaren då upptäcker tecken på bettfel görs en mer omfattande undersökning av ditt bett och vid behov kan det krävas en bedömning av en tandregleringsspecialist, även kallad ortodontist. Vill du boka en tid för en konsultation? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Behandling av bettfel

Den vanligaste behandlingen för bettfel är med någon form av tandreglering. Detta innebär att dina tänders position justeras med en tandställning. Beroende på vilket bettfel du har och hur omfattande ditt bettfel är, kan ibland din tandläkare bedöma att tandregleringen måste kompletteras med en käkoperation. Detta kan exempelvis bero på att enbart en tandställning inte skulle ge ett tillräckligt långvarigt resultat.

 

Behandling av bettfel med tandreglering

Det första steget i en behandling av bettfel är att din tandläkare, vanligtvis under en rutinundersökning med hjälp av röntgenbilder och en noggrann undersökning av dina tänder och din käke, fastställer att du har något typ av bettfel. Sedan, om behov finns, får du träffa en tandregleringsspecialist som gör en bedömning av hur omfattande och kraftigt bettfelet är. Därefter beslutar ortodontisten om vilken behandling som passar dig bäst, vilket vanligtvis är tandreglering. I vissa fall kan din ortodontist bedöma att tandställningen behöver kompletteras med en käkoperation.

 

Ortodontisten anpassar behandlingen utifrån dina behov och ditt bettfel. Du kommer att bli informerad om vilka alternativ som finns och vilket resultat du kan förvänta dig. Det finns flera olika typer av tandställningar:

 

  • Fasta tandställningar: Det finns dels den traditionella rälsen som sitter på tandradens utsida och som kan göra väldigt precisa förändringar av tändernas placering. En annan typ av fast tandställning är Incognito som sitter på tandradens insida och som ger lika exakta resultat som den traditionella rälsen.

 

  • Avtagbar tandställning: Denna typ av tandställning används ofta vid lättare bettfel, eller till barn med mjölktänder. En annan typ av avtagbar tandställning som kan användas av vuxna är Invisalign ™ som består av genomskinliga, individuellt anpassade skenor.

 

Pris på tandreglering

Priset på tandreglering av ett bettfel beror på olika faktorer som exempelvis hur omfattande behandlingen är och vilken typ av tandställning som du vill använda och rekommenderas av din ortodontist.

 

Att korrigera ett bettfel med tandreglering kan göras i alla åldrar. Tandreglering för barn med bettfel är kostnadsfritt om tandläkaren bedömer att bettfelet exempelvis påverkar bettfunktionen. För vuxna bekostas tandregleringen själv om den exempelvis enbart är av kosmetiska skäl. Om du som vuxen har ett bettfel som gör att du får sår i eller skador i munnen eller om bettfelet är så omfattande så att du inte kan sluta dina läppar, kan behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

 

Behandling av bettfel på Aqua Dental

På Aqua Dental arbetar några av Sveriges mest erfarna tandläkare och specialister inom ortodonti. De arbetar med alla typer av tandställningar; fasta, synliga, osynliga och avtagbara. Våra tandläkare har lång erfarenhet och kunskap och använder sig av välbeprövade metoder och modern teknik för att ge dig bästa möjliga upplevelse och möta dina behov. Vi på Aqua Dental återskapar årligen tusentals leenden.

Information om artikeln

Relaterat till bettfel

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.