Underbett

Har du underbett? Du kan korrigera ditt underbett med tandreglering och åtgärda funktionell problematik såväl som käkens estetiska utseende.

När underkäkens tänder biter ihop framför överkäken kallas det för underbett. Underbett kan leda till att du upplever svårigheter att tugga och smärta. Underbett korrigeras vanligtvis med tandreglering.

Det kan finnas flera skäl till att du vill korrigera ett underbett, både funktionella och estetiska. Tandreglering är en effektiv metod för att korrigera underbett och hjälpa dig att återställa ditt leende och förbättra funktionen i munnen.

 

Vad är underbett?

Underbett, även kallat progeni, är en form av bettfel som innebär att underkäken är framskjuten så att den nedre tandraden hamnar framför den övre tandraden när vi biter ihop. Ett normalläge i munnen är tvärtom, det vill säga att den övre tandraden ligger framför den undre när vi biter ihop. Underbett kan bland annat leda till en försämrad tuggförmåga vilket beror på att tänderna inte möts som de ska när man biter ihop. I vissa fall kan underbett även leda till ökat tandslitage.

 

Orsaker till underbett

Underbett är vanligtvis ärftligt och ett underbett kan uppstå om tänderna sitter för tätt, lutar utåt i undre tandraden eller inåt i den övre tandraden. Om du som vuxen plötsligt skulle drabbas av underbett bör du uppsöka vård omgående då det kan vara ett tecken på början till tandlossning.

 

Komplikationer och underbett

Om du har ett underbett kan du uppleva olika typer av komplikationer. Därför ska du alltid uppsöka en tandläkare om du upplever att du har underbett.

 

  • Smärta: Ett underbett kan orsaka att munnen och de omgivande lederna blir överbelastad när du biter ihop vilket kan orsaka smärta.

 

  • Felriktade tänder: Eftersom ditt bett inte kommer att utöva samma tryck, kan ett underbett orsaka belastning på bettet när du tuggar.

 

  • Svårt att tugga: Du kan uppleva svårigheter med att tugga och svälja.

 

  • Förändrad ansiktsform: Käkpositionen för ett underbett kan påverka utseendet och bli ett estetiskt problem.

 

  • Problem med tal: Vissa människor med underbett kan ha svårt att uttala vissa ljud eller ord korrekt.

 

Konsultation behövs för att diagnostisera underbett

Om du misstänker att du har ett underbett och vill genomgå en tandreglering är det första steget att boka in en konsultation. Då får din tandläkare möjlighet att se över situationen i din mun och ni får prata om dina förutsättningar och förväntningar. Din tandläkare kommer även gå igenom hur en eventuell behandling skulle se ut och lägga fram ett förslag på vilken typ av tandställning som skulle passa din situation bäst. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan. 

Behandling av underbett

Underbett behandlas oftast med tandreglering. Det innebär att en tandställning används för att förskjuta tändernas position. Dock kan det ibland vara svårt att genomföra en tandreglering på underbett beroende på hur omfattande underbettet är och därför kan ibland ett kirurgiskt ingrepp rekommenderas.

 

Konsultation

Vanligtvis upptäcks ett underbett under en basundersökning hos din tandläkare. Din tandläkare kommer då att göra en undersökning av ditt bett och beroende på hur omfattande bettproblematiken är kan din tandläkare behöva konsultera en ortodontist, en specialist inom tandreglering. Under denna konsultation kommer ortodontisten att utvärdera din oralhälsa och undersöka ditt underbett noggrant. Röntgenbilder och avtryck av dina tänder kommer att tas för att kunna göra en grundlig bedömning av underbettet.

 

Utformning av behandlingsplan

Baserat på utvärderingen kommer din tandläkare att utforma en personlig behandlingsplan som passar dina specifika behov. Denna plan kan inkludera olika behandlingsalternativ, som tandreglering, käkoperation eller användning av avtagbara skenor. Din tandläkare kommer även att lägga fram ett kostnadsförslag som du får ta ställning och ingen behandling påbörjas utan att du vet om det.

 

Behandla underbett med tandreglering

Tandreglering, ortodonti, är en vanlig metod för att korrigera underbett. Underbett korrigeras vanligtvis med en fastsittande tandställning. Det finns flera olika tandställningar att välja mellan som exempelvis den traditionella rälsen eller mer diskreta alternativ som avtagbara, genomskinliga skenor. Tandställningen tas fram utifrån en avgjutning av dina tänder och kommer löpande att anpassas utefter att dina tänder i underkäken flyttar sig mot rätt position. Du kommer att behöva regelbundna kontroller hos din tandläkare för justeringar av tandställningen. En behandling med tandställning kan ta allt från några månader till flera år och du kan behöva använda en bettskena även efter det att behandlingen med tandställning har avslutats för att hålla tänderna på plats.

 

Behandla underbett med tandreglering och käkoperation

Om du har ett mer omfattande underbett där käkarna står långt ifrån varandra kan inte alltid underbettet korrigeras med endast tandreglering utan måste kombineras med en käkoperation. Om en käkoperation är nödvändig behöver du vanligtvis ha tandställning både före och efter ingreppet.

 

Avtagbara skenor

I vissa fall kan avtagbara bettskenor användas för att korrigera underbett. Då kommer du att få skräddarsydda bettskenor som ska användas enligt ortodontistens instruktioner. Denna typ av behandling är vanligast hos barn.

 

Uppföljning och eftervård

Efter att behandlingen är avslutad, kommer din tandläkare att övervaka dina tänder under en tid för att säkerställa att resultatet är stabilt. Du kan behöva bära en retainer för att förhindra återfall av underbettet.

 

Det är viktigt att följa din tandläkares råd och instruktioner noggrant under hela behandlingen för att säkerställa de bästa resultaten. Behandlingstiden varierar beroende på individuella faktorer och komplexiteten av underbettet.

 

Behandling av underbett på Aqua Dental

På Aqua Dental bedriver vi en omfattande specialistverksamhet med många erfarna och kunniga tandläkare inom tandreglering och vi återskapar årligen tusentals leenden. Vi arbetar även med alla typer av tandställningar från den traditionella rälsen till osynliga avtagbara skenor som Invisalign ™. På Aqua Dental erbjuder vi även förmånliga delbetalningslösningar för alla typer av behandlingar. Har du ett underbett som du vill korrigera? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Information om artikeln

Relaterat till underbett

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.