Fri tandvård

Barn och ungdomar har rätt till fri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Detta innebär att tandvården är kostnadsfri. Därefter kan man ha rätt till ytterligare bidrag.

Tandvården är kostnadsfri för alla barn och ungdomar till och med det året du fyller 23 år. När fri tandvård upphör att gälla får du istället tillgång till det statliga tandvårdsstödet som består av det allmänna tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och särskilt tandvårdsbidrag.

Fri tandvård tillhör ett system i Sverige som enligt lag gäller för både privata och offentliga aktörer som är anslutna till Försäkringskassan. Fri tandvård gäller för barn och ungdomar till och med det år de fyller 23 år. 


Hur länge har man fri tandvård i Sverige?

Fri tandvård för barn och ungdomar gäller till och med det året man fyller 23 år. Kostnadsfri tandvård gäller hos både privata och offentliga aktörer. Därmed erbjuder vi på Aqua Dental kostnadsfri tandvård till barn och ungdomar.

 

I den kostnadsfria tandvården ingår bland annat den årliga tandundersökningen, sjukdomsförebyggande behandlingar och akut tandvård. Exempelvis om en tand har gått sönder och behöver åtgärdas men även om tänder har drabbats av karies. Barn som har en ökad risk att utveckla hål i tänderna får träffa en tandläkare eller tandhygienist med tätare intervall för att förebygga vidare sjukdom.

 

Fritt att välja tandläkare

I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer och du kan fritt välja vem du och ditt barn går till. Som vårdnadshavare kan du välja den mottagning du anser lämplig fram tills att ditt barn fyller 13 år. Därefter kan ni göra valet i samråd. När ditt barn fyller 18 år tar hen själv beslutet. Den privata tandvården likaså den offentliga sätter sina egna priser. Personer under 18 år kommer oavsett val kallas regelbundet till tandläkaren för undersökning, behandling och vård i förebyggande syfte.

 

Vad händer efter den fria tandvården?

Från och med det året du fyller 24 år har du inte längre rätt till fri tandvård. För att underlätta tandvårdskostnaderna får du då istället tillgång till det statliga tandvårdsstödet som består av tre ben: det allmänna tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och särskilt tandvårdsbidrag. För att ha rätt till det statliga tandvårdsstödet måste du vara försäkrad i Sverige. Med det allmänna tandvårdsbidraget får du, beroende på ålder, 300 eller 600 kronor i bidrag på all typ av tandvård. 

 

Ytterligare bidrag och stöd som finns

Vissa patienter kan även ha tillgång till ytterligare bidrag. Dessa bidrag kallas för F-kort och nödvändig tandvård (N-tandvård). Alla är inte berättigade till nödvändig tandvård respektive F-kort. I stora drag är du berättigad nödvändig tandvård om du har ett stort omsorgsbehov, exempelvis om du bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst. Medan du kan ha rätt till F-kort om du har någon form av kronisk sjukdom som exempelvis reumadtoid artrit som i sin tur leder till att du har svårigheter med att sköta om din munhygien. Om du är berättigade nödvändig tandvård eller F-kort betalar du samma pris för tandvård som du betalar för sjukvård. 

Information om artikeln

Mer om priser inom tandvården

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.