Fri tandvård

Kostnadsfri tandvård tillhör ett system i Sverige som enligt lag gäller för både privata och offentliga aktörer som är anslutna till Försäkringskassan. Aqua Dental erbjuder alltså kostnadsfri tandvård upp till 24 års ålder.

Den 1 januari 2019 blev tandvården avgiftsfri för alla upp till 23 års ålder, ett beslut som regeringen fattat. Det innebär att i Sverige har du som är försäkrad i landet rätt till fri tandvård fram till det år du fyller 24.

Tandvården är kostnadsfri när du som är under 24 år kommer på en basundersökning eller rutinkontroll. Det år man fyller 24 år blir man i regel en betalande patient.

När kostnadsfri tandvård upphör att gälla får du ett årligt tandvårdsbidrag från staten. Tandvårdsbidraget dras av när du betalar för ditt tandvårdsbesök och ansvarig vårdgivare får därefter ersättning från Försäkringskassan. Har du särskilda behov av tandvård kan du vara berättigad till tandvårdsstöd från din region, men detta tar din vårdgivare ställning till.


Hur länge har man fri tandvård i Sverige?

Kostnadsfri tandvård tillhör ett system i Sverige som enligt lag gäller för både privata och offentliga aktörer som är anslutna till Försäkringskassan. Aqua Dental erbjuder tandvård till barn och ungdomar som alltså är avgiftsfri och detta inkluderar sedvanliga undersökningar och även sjukdomsförebyggande behandlingar om behov föreligger. Det kan röra sig om en tand som gått sönder och behöver åtgärdas, en akut undersökning om ditt barn har ramlat och slagit i en eller flera tänder, men även om tänder drabbats av karies. Barn som har en ökad risk att utveckla hål i tänderna får träffa en tandläkare eller tandhygienist med tätare intervall för att förebygga vidare sjukdom. Den ålder som flest regioner förhåller sig till vad gäller den fria tandvård är fram tills året man fyller 24 år.

Åldersgränsen för kostnadsfri tandvård kan komma att ändras från år till år, men från och med januari 2021 gäller åldern fri tandvård för alla upp till 23 år. När du har fyllt 24 år kommer du att få en kallelse till kliniken du går till i vanliga fall och bli tillfrågad om fortsatt tandvård. Du kan själv kontakta din klinik om du önskar komma in tidigare eller boka om din tid.


Fri tandvård i Stockholm

I Stockholm är det gratis tandvård för barn och ungdomar upp och till och med 23 års åldern. Vare sig man vänder sig till den offentliga sektorn eller privata mottagningar som oss på Aqua Dental ges kostnadsfri vård fram till det år du fyller 24. Det man bör ha med sig är att den allmänna tandvården är kostnadsfri, detta inkluderar inte estetiska behandlingar så som tandblekning.


Fri tandvård i Uppsala

Den avgiftsfria tandvården gäller i Uppsala enligt samma huvudprincip; från det år du fyller 24 är du betalande. Tandvården är fri för alla upp till 23 års åldern.


Fri tandvård i Göteborg

Tidigare år har åldersgränsen för kostnadsfri tandvård i Västra Götaland varit högre än en del övriga regioner. Regionfullmäktige har dock beslutat att avsluta den fria tandvården för 24-åringar, tandvård är inte längre gratis och det är en uppdaterad åldersgrupp även i Västra Götaland. Reglerna har anpassats om kostnadsfri tandvård till unga vuxna till den nationella åldersgränsen 23 år. Det år du fyller 24 är man således numera betalande.


Fri tandvård i Skåne

Skåne gäller samma regler; barn och unga får gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år. För vuxna och ungdomar som det året fyller 24 gäller fri prissättning som betyder att den tandvårdsmottagning du väljer har rätt att bestämma sina priser för undersökningar och fortsatta behandlingar.


Vill du bli uppringd?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Fritt att välja tandläkare

I Sverige finns det olika aktörer, den offentliga tandvården sköts av tillhörande region. Det råder fritt val av vårdgivare i landet. Inom tandvård finns det offentliga och privata aktörer och du väljer vem du vill att både du och ditt barn går till. Som vårdnadshavare kan du välja den mottagning du anser lämplig fram tills att ditt barn fyller 13, därefter kan ni göra valet i samråd. När ditt barn fyller 18 år tar hen själv beslutet. Den privata tandvården likaså den offentliga sätter sina egna priser. Personer under 18 år kommer oavsett val kallas regelbundet till tandläkaren för undersökning, behandling och vård i förebyggande syfte.


Specialisttandvård för barn och ungdomar

Barntandvård har traditionellt sett inte varit i fokus inom privat tandvård. Vi har dock valt att satsa på munhälsa oberoende av ålder och på senare år växt inom detta fokusområde och utökat barntandvården med specialister. Goda munvårdsrutiner och optimal egenvård hemma etableras tidigt i livet, vi vill därför vara delaktiga i att sätta denna prägel och följa barnets resa mot god munhälsa. Information och kommunikation är A och O och tandvårdspersonalens bemötande av barn kan påverka hur denne förhåller sig till tandvård även i vuxen ålder.

Hos oss arbetar allmäntandläkare med stor erfarenhet av att ta emot och behandla barn. Vi har även en pedodontiverksamhet där specialister på barn- och ungdomstandvård är tillgängliga. Vi har dessutom korta kötider som tar emot barn och unga som av olika anledningar är i behov av specialisttandvård. För att träffa en pedodontist krävs en remiss och att ditt barn blir remitterad vidare av en allmäntandläkare.

Information om artikeln

Mer om priser inom tandvård

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.