Vita fläckar på tänderna

Har du fläckar på tänderna? Vill du göra någonting åt dem men vet inte vad? Vi kan hjälpa dig.

Vita fläckar på tänderna är vanligt. Många vill åtgärda problemet men känner inte till hur. Många har dessutom fått höra att problemen inte går att göra något åt. Det stämmer inte, det finns behandlingar för att åtgärda vita fläckar på tänderna. 

Vita fläckar på tänderna är inte farligt men vanligt förekommande. Orsakerna till fläckarna varierar men en av de vanligaste orsakerna i Sverige är mineralisationsstörningar. Det betyder att tandens emalj har lägre densitet än normalt. Vita fläckar är oftast inte skadliga, men bör undersökas för att utesluta att dina tänder drabbats av skör emalj. Om du lider av skör emalj kan du exempelvis ha lättare att drabbas av hål i tänderna och kariesangrepp eller frätskador. 


Vill du få bort vita fläckar på tänderna?

Lider du av vita fläckar på tänderna? Vill du få bort dem men vet inte hur du ska gå till väga? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig för att berätta mer om dina olika alternativ. Om du föredrar går det även bra att ringa oss på 010-188 00 00 för att boka tid för en konsultation. 

Varför får man vita fläckar på tänderna?

I Sverige är den vanligaste orsaken mineraliseringsstörningar, men trauma mot tänderna är också relativt vanligt. I vissa fall kan fläckarna också tyda på att du drabbats av initialkaries.


Mineraliseringsstörningar

De vita fläckarna som vissa personer har på sina tänder är missfärgningar som uppstått på grund av mineraliseringsstörningar. Dessa uppstår när tanden har lägre densitet än normalt. Tillståndet är inte farligt men om större störningar uppstår kan tanden bli porös och skör. Störningen sätter sig i emaljen och fläckarna kan vara både stora och små. De visar sig ofta genom kritvita områden på en eller flera tänder och beroende på graden av störning kan fläckarna vara betingade med obehag och ilningar.


Fluoros

För gemene man ser fläckarna som uppstått på grund av fluoros likadana ut som fläckarna grundade i mineraliseringsstörningar. Problematiken uppstår på grund av att tänderna blivit utsatta för höga fluorhalter under en längre period. Våra tänder kan inte avstå fluor utan lagrar istället allt fluor de utsätts för i emaljen och när nivåerna blivit för höga uppstår vita fläckar. Tänderna är extra känsliga för fluor under utvecklingsfasen och därför uppstår fläckarna oftast i tidig ålder.

Fluoros är relativt ovanligt i Sverige då vårt dricksvatten innehåller låga nivåer av fluor. Det finns dessutom lag på att fluorhalten aldrig får överstiga 1,5 mg fluor per liter då en för hög halt kan bli giftig. Tandläkare har sett mönster i att personer från Uppsala mer ofta drabbas av fluoros än personer från resterande Sverige. Detsamma gäller patienter som vuxit upp i vissa delar av Afrika. Det beror på att grundvattnet på dessa ställen innehåller en naturligt högre fluorhalt.


Vita fläckar kan också vara karies

Vissa fläckar på tänderna kan vara tecken på att du drabbats av karies. De visar sig i enstaka fläckar med vit, brun eller svart färg på emaljen. Det kan vara svårt att själv avgöra vad som är den bakomliggande orsaken till fläcken eftersom både mineraliseringsstörningar och karies kan leda till ilningar i tänderna. Karies visar sig i enstaka fläckar medan mineraliseringsstörningar ofta innebär flera fläckar.


Trauma, bristfällig tandvård samt genetiska problem

Plötsligt vita fläckar kan bero på ett trauma mot tänderna. Det uppstår ofta i ung ålder genom att barnet ramlar. Vissa personer drabbas av vita fläckar på tänderna efter att de genomfört en tandblekningsbehandling. Dessa fläckar uppstår av molekyler i dentinet, men problemet ger med sig efter någon vecka.

Personer med bristfällig tandvårdsrutin kan också drabbas av vita fläckar på tänderna. Exempelvis kan personer som genomgår en behandling med en fast tandställning ha svårt att genomföra en komplett rengöring av sina tänder och därför drabbas av missfärgningar. Genetik är en annan anledning till att vissa personer drabbas av fläckar på tänderna.


Hur behandlas vita fläckar på tänderna?

En Icon-behandling är en relativt ny metod för att behandla vita fläckar på tänderna. Tandläkaren lägger på ett medel innehållande en typ av syra som verkar för att öppna tandemaljens porer. Påstrykningen kan genomföras flera gånger till dess att önskat resultat uppnås. De flesta behandlingar innefattar mellan två och nio påstrykningar. När du och din tandläkare nått det önskade resultatet appliceras en flytande plast kallad resin på dina tänder. Det syftar till att stärka tänderna efter att syran öppnat upp emaljen. Behandlingen tar mellan 70 och 80 minuter och efter behandlingen är tänderna åter igen starka.

Skalfasader är en annan lösning för vita fläckar på tänderna. Genom att applicera tunna skalfasader skyddar du dina sköra tänder och döljer de vita fläckarna.


Vad kostar behandlingen?

Priset för att åtgärda fläckar på tänderna skiljer sig beroende på vilka åtgärder som krävs. Priset för en Icon-behandling startar på 3500 kronor och innefattar en tand, om fler tänder behöver åtgärdas tillkommer därefter 1500 kronor per tand.

Priset för en skalfasadbehandling baseras bland annat på vilket material dina fasader tillverkas i. Om du väljer att behandlas med porslinsfasader ligger kostnaden mellan 9000 och 12 000 per tand medan en kompositfasad kostar omkring 4000 kronor per tand.


Går inte att behandla med tandblekning

Om du önskar behandla dina vita fläckar är det viktigt att din tandläkare först tar reda på vad den bakomliggande orsaken till fläckarna är. Många tror att fläckar går att behandla med tandblekning, vilket är felaktigt. En behandling med tandblekning verkar för att ge ett ljusare intryck av hela tandraden. Vita fläckar kan därför ibland bli något mindre synliga i samband med en tandblekning men så fort tänderna går tillbaka till sin ordinarie färg syns också fläckarna som tidigare.

Våra tandläkare rekommenderar dig som önskar bleka tänderna i samband med behandling av vita fläckar att genomföra tandblekningsbehandlingen innan du genomgår Icon-behandlingen. Detsamma gäller vid skalfasadsbehandling kombinerad med Icon-behandling.


Går vita fläckar att förebygga?

Det går sällan att förebygga vita fläckar på tänderna. Det finns ingen tandvårdsrutin du kan genomföra eller något medel att applicera utan en mineraliseringsstörning uppstår biologiskt. Var du bosätter dig påverkar risken för att drabbas av vita fläckar orsakade av fluoröverskott.


Välj en seriös aktör

Antalet tandläkare i Sverige som genomför Icon-behandlingar är få. För att vara berättigad att genomföra Icon-behandlingar krävs det att tandläkaren genomgått en utbildning om behandlingsmetoden. Hos oss på Aqua Dental kan du träffa tandläkare med utbildning och erfarenhet av Icon-behandlingar.

Skalfasader är det desto fler tandläkare som erbjuder, men du bör även för den behandlingen vara försiktig med vilken aktör du väljer. På Aqua Dental arbetar många kompetenta tandläkare med både lång utbildning och erfarenhet i ryggen. Våra behandlare delar ofta kunskap och lärdomar med varandra.

Innan du väljer din behandlare bör du ta reda på om tandläkarens erfarenhet av din specifika behandling. Det kan också vara värt att fråga om garanti samt prisförslag innan behandlingen påbörjas.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.