Vita fläckar på tänderna

Har du vita fläckar på tänderna? Vill du göra någonting åt dem men vet inte vad? Vi kan hjälpa dig.

Vita fläckar på tänderna är vanligt. Det finns många som vill åtgärda problemet men känner inte till hur och vissa tror dessutom att det inte går att behandla vita fläckar på tänderna. Det stämmer inte, exempelvis kan du få bort vita fläckar på tänderna med en så kallad Icon-behandling.

Vita fläckar på tänderna är inte farligt men vanligt förekommande. Orsakerna till fläckarna varierar och även om vita fläckar på tänderna oftast inte är skadligt bör fläckarna undersökas för att utesluta att dina tänder drabbats av skör emalj. Om du lider av skör emalj kan du exempelvis ha lättare att drabbas av hål i tänderna och kariesangrepp eller frätskador

 

Varför får man vita fläckar på tänderna?

I Sverige är den vanligaste orsaken till vita fläckar på tänderna mineraliseringsstörningar, men trauma mot tänderna är också relativt vanligt. I vissa fall kan fläckarna också tyda på att du drabbats av initialkaries.


Mineraliseringsstörningar

Vita fläckar på tänderna kan uppstå på grund av mineraliseringsstörningar. Detta sker när tanden har lägre densitet än normalt. Tillståndet är inte farligt men om större störningar uppstår kan tanden bli porös och skör. Störningen sätter sig i emaljen och orsakar i sin tur vita fläckar på tänderna. Fläckarna kan vara både stora och små. De visar sig ofta genom kritvita områden på en eller flera tänder och beroende på graden av störning kan fläckarna vara betingade med obehag och ilningar.


Fluoros

Vita fläckar på tänderna som uppstått på grund av fluoros ser vanligtvis likadana ut som fläckar orsakade av mineraliseringsstörningar. Vita fläckar på tänderna som uppstått på grund av av fluoros innebär att tänderna har blivit utsatta för höga fluorhalter under en längre period. Våra tänder kan inte avstå fluor utan lagrar istället allt fluor de utsätts för i emaljen och när nivåerna blivit för höga uppstår vita fläckar. Tänderna är extra känsliga för fluor under utvecklingsfasen och därför uppstår fläckarna oftast i tidig ålder.

Fluoros är relativt ovanligt i Sverige då vårt vatten innehåller låga nivåer av fluor. Det finns dessutom lag på att fluorhalten i vatten aldrig får överstiga 1,5 mg fluor per liter då en för hög halt kan bli giftig. Tandläkare har sett mönster i att personer från Uppsala oftare drabbas av fluoros än personer från resterande Sverige. Detsamma gäller patienter som vuxit upp i vissa delar av Afrika. Det beror på att grundvattnet på dessa ställen innehåller en naturligt högre fluorhalt.


Vita fläckar på tänderna kan vara karies

Ibland kan vita fläckar på tänderna vara tecken på att du drabbats av karies. De visar sig i enstaka fläckar med vit, brun eller svart färg på emaljen. Det kan vara svårt att själv avgöra vad som är den bakomliggande orsaken till fläcken eftersom både mineraliseringsstörningar och karies kan leda till ilningar i tänderna. Karies visar sig i enstaka fläckar medan mineraliseringsstörningar ofta innebär flera fläckar.


Trauma, bristfällig tandvård samt genetiska problem

Plötsliga vita fläckar på tänderna kan bero på ett trauma mot tänderna. Fläckarna uppstår ofta i ung ålder genom att barnet ramlar. Vissa personer drabbas av vita fläckar på tänderna efter att de genomfört en tandblekningsbehandling. Dessa fläckar uppstår av molekyler i dentinet, men problemet ger med sig efter någon vecka.

Personer med bristfällig tandvårdsrutin kan också drabbas av vita fläckar på tänderna. Exempelvis kan personer som genomgår en behandling med en fast tandställning ha svårt att rengöra sina tänder ordentligt och därför drabbas av missfärgningar. Genetik är en annan anledning till att vissa personer drabbas av vita fläckar på tänderna.


Vill du få bort vita fläckar på tänderna?

Lider du av vita fläckar på tänderna? Vill du få bort dem men vet inte hur du ska gå till väga? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig för att berätta mer om dina olika alternativ. Om du föredrar går det även bra att ringa oss på 010-188 00 00 för att boka tid för en konsultation. 

Hur behandlas vita fläckar på tänderna?

En Icon-behandling är en relativt ny metod för att behandla vita fläckar på tänderna. Tandläkaren lägger på ett medel innehållande en typ av syra som verkar för att öppna tandemaljens porer. Påstrykningen kan genomföras flera gånger till dess att önskat resultat uppnås. De flesta behandlingar innefattar mellan två och nio påstrykningar. När du och din tandläkare nått det önskade resultatet appliceras en flytande plast kallad resin på dina tänder. Det syftar till att stärka tänderna efter att syran öppnat upp emaljen. Behandlingen tar mellan 70 och 80 minuter och efter behandlingen är tänderna återigen starka.

Skalfasader är en annan lösning för vita fläckar på tänderna. Genom att applicera tunna skalfasader skyddar du dina sköra tänder och döljer de vita fläckarna.

Vad kostar en behandling?

Priset för att åtgärda vita fläckar på tänderna skiljer sig beroende på vilka åtgärder som krävs. Priset för en Icon-behandling startar på 3500 kronor och innefattar en tand. Om fler tänder behöver åtgärdas tillkommer därefter 1500 kronor per tand.

Priset för en skalfasadsbehandling baseras bland annat på vilket material dina fasader tillverkas i. Om du väljer att behandlas med porslinsfasader ligger kostnaden mellan 9000 och 12 000 per tand medan en kompositfasad kostar omkring 4000 kronor per tand.


Vita fläckar på tänderna går inte att behandla med tandblekning

Om du önskar att behandla dina vita fläckar på tänderna är det viktigt att din tandläkare först tar reda på vad den bakomliggande orsaken till fläckarna är. Många tror att fläckar går att behandla med tandblekning, vilket är felaktigt. En behandling med tandblekning verkar för att ge ett ljusare intryck av hela tandraden. Vita fläckar på tänderna kan därför ibland bli något mindre synliga i samband med en tandblekning men så fort tänderna går tillbaka till sin ordinarie färg syns också fläckarna som tidigare.


Våra tandläkare rekommenderar dig som önskar bleka tänderna i samband med behandling av vita fläckar på tänderna att genomföra tandblekningsbehandlingen innan du genomgår Icon-behandlingen. Detsamma gäller vid skalfasadsbehandling kombinerad med Icon-behandling.


Går vita fläckar på tänderna att förebygga?

Det går sällan att förebygga vita fläckar på tänderna. Det finns ingen tandvårdsrutin du kan genomföra eller något medel att applicera, utan en mineraliseringsstörning uppstår biologiskt. 


Välj en seriös aktör

Antalet tandläkare i Sverige som genomför Icon-behandlingar är få. För att vara berättigad att genomföra Icon-behandlingar krävs det att tandläkaren genomgått en utbildning om behandlingsmetoden. Hos oss på Aqua Dental kan du träffa tandläkare med utbildning och erfarenhet av Icon-behandlingar.

Skalfasader är det desto fler tandläkare som erbjuder, men du bör även för den behandlingen vara försiktig med vilken aktör du väljer. På Aqua Dental arbetar flera kompetenta tandläkare med både lång utbildning och erfarenhet inom estetisk tandvård. Våra behandlare delar ofta kunskap och lärdomar med varandra.

Innan du väljer din behandlare bör du ta reda på tandläkarens erfarenhet av din specifika behandling. Det kan också vara värt att fråga om garanti samt prisförslag innan behandlingen påbörjas

Information om artikeln

Relaterat till vita fläckar på tänderna

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.