Odontologi

Läran om tänderna, käkarna och vävnaden i munnen.

Odontologi eller läran om tänder och vävnaderna i munnen är grunden inom tandvård. Inom odontologi finns flera olika områden som även berör sjukdomarna relaterade till odontologin. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta, olika områden samt svarar på dina frågor.

Vad är odontologi?

Odontologi är läran om våra tänder, käkar samt strukturerna runt omkring och vävnader. Men det är även relaterat till läran om tändernas utveckling samt deras funktioner och sjukdomar. Det har gjorts och görs fortfarande mycket forskning runt området som omfattar flera olika discipliner. Forskningen är mycket vetenskaplig och arbetar för att ta fram kunskaper som förbättrar vår munhälsa. Samtidigt som den även förebygger och motverkar sjukdomar för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra hälsa.

Olika områden för en odontolog

Odontologins ämnesområden är ganska många och det kan tyckas att de inte skiljer sig så mycket. Men som specialist är det viktigt att ha spetskompetens för att kunna erbjuda den absolut bästa vården för patienterna. Vi på Aqua Dental har kompetens inom samtliga områden.


  • Ortodonti är läran om tandreglering. Vanligast är att tänderna regleras med hjälp av en tandställning. En ortodontisk behandling kombineras ofta med att dra ut en eller flera tänder samt att sätta in implantat. Åtgärden utförs ofta för att ge en fin tandrad. Det är av både funktionella och estetiska skäl som en tandreglering utförs.

 

  • Endodonti är läran om tandpulpans tillstånd eller i många fall sjukdomstillstånd. Har man en infekterad tandpulpa behöver den ofta behandlas med en rotfyllning. Vad man gör då är att avlägsna tandens pulpa och därefter fylla rotkanalen igen. Ett annat fall när rotfyllning kan behövas är om tandens pulpa blivit blottad. Det kan hända vid ett olycksfall eller liknande.

 

  • Protetik är att ersätta tänder som man förlorat eller som blivit skadade. Det kan finnas många skäl till att man förlorar tänder. Det kan exempelvis vara på grund av karies, frakturer eller trauman. Men det finns också ha genetiska orsaker som gör att man saknar tandanlag. Det går att ersätta enstaka tänder med kronor eller flera tänder i rad med en brokonstruktion. Konstruktionen kan vara både fast och avtagbar.

 

  • Kariologi är läran om karies, det som i folkmun kallas för hål i tänderna. Karies är en av de vanligaste infektionssjukdomar vi har i vårt samhälle. Studier visar att i länder där socker är mer ovanligt är även karies mer ovanligt, vilket gör att man kan dra slutsatsen att socker och dåliga tandvårdsrutiner kan orsaka problem med kariesangrepp. Karies som endast drabbat emaljen behandlas med fluor. Men är skadan är djupare behöver man borra i tanden för att få bort kariesskadan som då ersätts med en fyllning.

 

  • Pedodonti är läran om barntandvård. Man kan tro att det inte skiljer sig så mycket mellan barns och vuxnas tänder men pedodonti utförs av tandläkare som är specialutbildade inom området att behandla barns tänder.

 

 

  • Parodontologi är läran om tandlossning och tandköttssjukdomar. Här är de mest förekommande sjukdomarna gingivit och parodontit. Gingivit är en tandköttsinflammation medan parodontit är tandköttsinflammation som kan ge skador på patientens rothinna och käkben.

 

  • Odontologisk radiologi är läran om röntgen. Att få sina tänder röntgade är vanligt och för många människor det enda tillfället då man blir röntgad. Inom odontologisk radiologi använder man något som kallas intraorala bilder och panoramaröntgen. Man använder också datortomografi eller MR-kameror för att kunna ställa diagnoser om patienternas tänder och deras käkben.

 

  • Sist men inte minst finns är läran om implantat, eller Implantologi. Tandimplantat är mycket vanliga nuförtiden och ett sätt att ersätta förlorade tänder. Man använder titanskruvar som nya tänder sedan skruvas på. Det är egentligen titanskruvarna som är själva implantatet och det är på dessa skruvar man fäster protetiska konstruktioner. Det kan vara kronor eller broar.


Specialisttandvård inom odontologi

All typ av tandvård kräver utbildning, och desto mer avancerad vård desto mer avancerad och detaljerad utbildning. Att bli en specialisttandläkare inom odontologi kräver både en omfattande utbildning samt flera år av arbete som allmäntandläkare där tid med patient ökar successivt. Man utbildar sig inom alla delar av odontologi för att senare eventuellt specialisera sig inom ett eller flera områden.


När blir man specialist?

I Sverige är det Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som baserar alla utbildningar inom detta ämne. Det är först när man är färdigutbildad tandläkare, och i många fall arbetat som tandläkare i några år, som man går vidare och utbildar sig till specialist. Utbildningen omfattar 3 år heltidstjänstgöring, vill man specialisera sig inom käkkirurgi är det 4 år som gäller.


Vad krävs efter utbildningen?

Man ska efter utbildningen ha en mycket bred och klinisk helhetsöverblick inom hela området. Det betyder goda insikter i till exempel: ledarskap, vårdetik, pedagogik samt patientbehandling. Efter utbildningen utför man även en examination där en huvudhandledare från godkänd klinik närvarar bland annat.


Teori är en viktig del

En stor del av att bli specialisttandläkare är teoretisk. Den teoretiska utbildningen får man genom bland annat föreläsningar och seminarier. Ofta hålls både föreläsningar och seminarier av mycket skickliga och erfarna föreläsare från både Sverige och utomlands.


Områden för specialister

För att bli specialist krävs omfattande utbildning inom odontologi. Specialiteterna man väljer bland är endodontik, bettfysiologi, oral protetik, odontologisk radiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti och orofacial medicin. Det är vanligt att man väljer att specialisera sig inom flera områden.


När träffar man en specialist inom odontologi?

En specialisttandläkare inom odontologi träffar man i stort sett bara om man har ett problem med sina tänder eller munhälsa som inte din tandhygienist eller tandläkare kan ta hand om. Om man går på en undersökning hos sin tandläkare och hen upptäcker ett problem som hen inte är utbildad till att lösa blir man remitterad till en specialisttandläkare.


Vid akuta fall

Får man ett akut problem med sina tänder eller om man är med om en olycka kan man även då komma i kontakt med en specialisttandläkare inom odontologi. Om man behöver akut vård som inte en tandläkare utan specialistutbildning kan hantera får man träffa en tandläkare som är specialist. Det kan handla om käkkirurgi eller andra inte lika allvarliga problem.

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.