Odontologi

Läran om tänderna, käkarna och vävnaden i munnen.

Odontologi eller läran om tänder och vävnader i munnen är grunden inom tandvården. Inom odontologin finns flera olika områden som exempelvis ortodonti, protetik och parodontologi.

Vad är odontologi?

Odontologi är läran om våra tänder, käkar samt strukturerna runt omkring och vävnader. Men odontologi är även relaterat till läran om tändernas utveckling samt deras funktioner och sjukdomar. Det har gjorts och görs fortfarande mycket forskning inom odontologi, som omfattar flera olika discipliner. Forskningen arbetar för att ta fram kunskaper som förbättrar vår mun- och tandhälsa samtidigt som den förebygger och motverkar sjukdomar för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra hälsa.Olika områden inom odontologi

Odontologins ämnesområden är ganska många och det kan tyckas att de inte skiljer sig åt så mycket. Men som specialisttandläkare är det viktigt att ha en spetskompetens för att kunna erbjuda den absolut bästa vården för patienterna. Vi på Aqua Dental har kompetens inom samtliga områden inom odontologi.


Ortodonti 

Ortodonti är läran om tandreglering. Vanligast är att tänderna regleras med hjälp av en tandställning. En ortodontist arbetar bland annat med att diagnostisera olika typer av bettfel och behandla dessa med någon typ av tandreglering. En ortodontisk behandling utförs ofta för att ge en fin tandrad. En tandreglering kan utföras av både funktionella och estetiska skäl.


Endodonti 

Endodonti är läran om tandpulpans tillstånd eller i många fall sjukdomstillstånd. Har man en infekterad tandpulpa behöver den ofta behandlas med en rotfyllning. Då avlägsnar en endodontist tandens pulpa och för att därefter fylla rotkanalen igen. Ett annat fall när rotfyllning kan behövas är om tandens pulpa blivit blottad. Det kan hända vid ett olycksfall eller liknande.


Protetik 

Protetik är det område inom odontologin som arbetar med att ersätta tänder som förlorats eller blivit skadade. Det kan finnas många skäl till att du förlorat tänder. Det kan exempelvis vara på grund av karies, frakturer eller trauman. Men det finns också genetiska orsaker som exempelvis gör att man saknar tandanlag. En lämplig metod för att ersätta förlorade tänder är tandimplantat. Det går även att ersätta enstaka tänder med kronor eller flera tänder i rad med en tandbro. Konstruktionen kan vara både fast och avtagbar.


Kariologi 

Kariologi är läran om karies, det som i folkmun kallas för hål i tänderna. Karies är en av de vanligaste infektionssjukdomarna vi har i vårt samhälle. Studier visar att i länder där socker är mer ovanligt är även karies mer ovanligt, vilket gör att man kan dra slutsatsen att socker och dåliga tandvårdsrutiner kan orsaka problem med kariesangrepp. Karies som endast drabbat emaljen behandlas med fluor. Men är skadan är djupare behöver man borra i tanden för att få bort kariesskadan som då ersätts med en fyllning.


Pedodonti 

Pedodonti är läran om barntandvård. Man kan tro att det inte skiljer sig så mycket mellan barns och vuxnas tänder men pedodonti utförs av tandläkare som är specialutbildade inom området att behandla barns tänder.


Parodontologi 

Parodontologi är läran om tandlossning och tandköttssjukdomar. Här är de mest förekommande sjukdomarna gingivit och parodontit. Gingivit är en tandköttsinflammation medan parodontit är tandlossning som kan ge skador på patientens rothinna och käkben. En parodontolog arbetar med att diagnostisera, förebygga och behandla tandköttsinflammation och tandlossning. Om tandköttsinflammation förblir obehandlat kan det orsaka tandköttsinflammation. 


Odontologisk radiologi 

Odontologisk radiologi är läran om röntgen. Att få sina tänder röntgade är vanligt och för många människor det enda tillfället då man blir röntgad. Inom odontologisk radiologi använder man något som kallas intraorala bilder och panoramaröntgen. Man använder också datortomografi eller MR-kameror för att kunna ställa diagnoser om patienternas tänder och deras käkben.


Implantatologi

Implantatologi är läran om tandimplantat. Tandimplantat är mycket vanligt nu för tiden och ett sätt att ersätta förlorade tänder. Vid en behandling med tandimplantat används titanskruvar som fästs i käkbenet och därefter fästs konstgjorda kronor på skruvarna. Det är egentligen titanskruvarna som är själva implantatet och det är på dessa skruvar man fäster protetiska konstruktioner. Det kan vara kronor eller broar.


Specialisttandvård inom odontologi

All typ av tandvård kräver utbildning, och desto mer avancerad vård desto mer avancerad och detaljerad utbildning. Att bli en specialisttandläkare inom odontologi kräver både en omfattande utbildning samt flera år av arbete som allmäntandläkare där tid med patient ökar successivt. Man utbildar sig inom alla delar av odontologi för att senare eventuellt specialisera sig inom ett eller flera områden.


När blir man specialist?

I Sverige är det Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som baserar alla utbildningar inom detta ämne. Det är först när man är färdigutbildad tandläkare, och i många fall arbetat som tandläkare i några år, som man går vidare och utbildar sig till specialist. Utbildningen omfattar 3 år heltidstjänstgöring, vill man specialisera sig inom käkkirurgi är det 4 år som gäller.


Vad krävs efter utbildningen?

Man ska efter utbildningen ha en mycket bred och klinisk helhetsöverblick inom hela området. Det betyder goda insikter i till exempel: ledarskap, vårdetik, pedagogik samt patientbehandling. Efter utbildningen utför man även en examination där en huvudhandledare från godkänd klinik bland annat närvarar.


Teori är en viktig del

En stor del av att bli specialisttandläkare är teoretisk. Den teoretiska utbildningen får man genom bland annat föreläsningar och seminarier. Ofta hålls både föreläsningar och seminarier av mycket skickliga och erfarna föreläsare från både Sverige och utomlands.


Specialistområden inom odontologi

För att bli specialist krävs omfattande utbildning inom odontologi. Specialiteterna man väljer bland är endodonti, bettfysiologi, oral protetik, odontologisk radiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti och orofacial medicin. Det är vanligt att man väljer att specialisera sig inom flera områden.


När träffar man en specialist inom odontologi?

En specialisttandläkare inom odontologi träffar man i stort sett bara om man har ett problem med sina tänder eller munhälsa som inte din tandhygienist eller allmäntandläkare kan ta hand om. Om man går på en undersökning hos sin tandläkare och hen upptäcker ett problem som hen inte är utbildad till att lösa blir man remitterad till en specialisttandläkare.


Vid akuta fall

Får man ett akut problem med sina tänder eller om man är med om en olycka kan man även då komma i kontakt med en specialisttandläkare inom odontologi. Om man behöver akut vård som inte en tandläkare utan specialistutbildning kan hantera får man träffa en tandläkare som är specialist. Det kan handla om käkkirurgi eller andra inte lika allvarliga problem.

Information om artikeln

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.