Är du en av dem som missat att nyttja ditt tandvårdsbidrag?

Den 30 juni är det sista chansen att nyttja innestående tandvårdsbidrag. Dessvärre är det fortsatt få som känner till hur bidraget fungerar, vilket innebär att hundratals miljoner kronor förblir outnyttjade varje år.

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett bidrag som du får från Försäkringskassan för att underlätta dina kostnader och möjliggöra regelbunden tandvård. Tandvårdsbidraget kallas för ATB och delas ut 1 juli varje år. 

Har du missat att nyttja ditt ATB? Du är inte ensam. Försäkringskassans statistik visar att strax över 50 procent av befolkningen inte använder tandvårdsbidraget. Det innebär att det går till spillo och bidraget blir outnyttjat. Hur mycket du får i ATB är baserat på ålder. Tandvården i Sverige är kostnadsfri fram till det år du fyller 24 år. Sedan får du ta del av det allmänna tandvårdsbidraget. Det är många som inte vet hur det allmänna tandvårdsbidraget fungerar och därför missar att använda det. Se till att nyttja ditt bidrag innan det går förlorat. 


Så mycket får du i ATB: 

24 - 29 år tilldelas 600 kr per år

30 - 64 år tilldelas 300 kr per år
65 år eller äldre tilldelas 600 kr per år

Vill du nyttja ditt ATB? Boka tid direkt 


Så fungerar ATB

ATB är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som betalning i samband med besök hos din tandläkare eller tandhygienist. Alla uppgifter om ditt bidrag finns registrerat hos behandlaren och Försäkringskassan återbetalar summan direkt till tandvårdsmottagningen. Således behöver du inte själv bokföra dina kostnader eller ansöka om ersättning. 

Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att du aldrig kan ha mer än två ATB sparade samtidigt. Bidragets huvudsakliga ändamål är att uppmuntra regelbundna tandvårdsbesök och därför kan du inte spara ditt bidrag i mer än 24 månader. Den 1 juli återkallas utgående belopp och ersätts med ett nytt.


ATB från A till Ö: 

  • Ditt ATB är till för att underlätta dina tandvårdskostnader och möjliggöra regelbunden tandvård. 
  • Bidraget dels ut årligen den 1 juli.
  • Det går att spara bidraget i två. Om du låter det gå mer än två år mellan dina beösk låter du bidraget g¨å till spillo. Beroende på din ålder kan du maximalt ha 600 kronor eller 1200 kronor i ATB. 
  • Att använda ditt ATB kräver ingen administration från dig. Du behöver inte ansöka om det eller ligga ute med pengar. Allting sköts av din tandläkare. 
  • Ditt ATB fastställs och regleras av regeringsbudgeten och är samma för alla tandvårdsaktörer som än ansluta till Försäkringskassan. 
  • Bidraget g¨år ej att använda som betalning på estetiska behandlingar.


Därför är regelbunden tandvård viktigt

Att regelbundet gå till tandläkaren är viktigt för att upprätthålla en god munhälsa. Om tandläkaren får möjlighet till regelbundna undersökningar kan eventuell problematik upptäckas och åtgärdas innan det hinner bli omfattande, smärtsamma och kostsamma besvär. Tandläkarbesök och noggranna munhygienrutiner är det den viktigaste kombinationen för en god och långvarig munhälsa. 


Passa på

I praktiken innebär det att du har till och med 30 juni på dig att nyttja ditt bidrag från 2021 innan det annulleras den 1 juli och ersätts med 2023 års ATB. Så för att inte gå miste om ditt tillgodohavande är det en god idé att boka in ett besök hos din tandläkare så snart som möjligt. Observera att alla patienter är välkomna att använda sitt bidrag på Aqua Dental, du behöver alltså inte vara listad hos oss. 

Information om artikeln

Vill du bli uppringd?

Fyll i dina kontakuppgifter i så hörs vi av oss till dig så snart vi bara kan.