Aqua Dental:issa met yhistämmä kokehneet hammaslääkärit ja hyvintoistetut metutit, viimisen tekniikan ja henkilökohtasen kohtelun kansa ette tarjota korkeiman laatusta hammashoitoa.

Met Aqua Dental:issa alotimma meän reisun Ruottin turvalisiimphaan ja ystävälisiimphaan hammashoithoon vuona 2010 mutta se pääsi vauhthiin vuona 2014 ko met uuen johon alla päätimä muuttaa ruottalsisen hammashoijon näkemystä perustasta lähtien. Meän päämäärä oon ette ei kukhaan tartte tuntea ette se oon ikävää, hankallaa elikkä vistoa lähteä hammaslääkärhiin. Met halvaama tehhä hammashoijon saatavamaksi kaikile ja sillä laila saaja useampia henkilöitä säänölisesti käyhmään hammaslääkärissä. Useamalla säänölisellä käynilä hammaslääkäri saapii maholisuuen huomata ja korjata maholisia ongelmia aijalansa ennen ko net kerkiävät kasuta ja aiheuttaa enämpi ongelmia hammasterhveyen kansa. Met halvaama intohimon, saatavuuen ja laatun avula auttaa sinua säilyttämhään hyvän suuterhveyen koko elämän.


Tänäpäivänä meilä oon 24 klinikkiä ympäri Ruottia. Meilä oon klinikkiä Stokholmissa, Jöötteporissa, Uppsalassa, Västeråsissa, Malmössä, Helsingborgissa, Karlstadissa, Åressa ja Östersundissä.


Meän klinikit oon alotettu potihlaat fuukkyksessä ja pitävät enämpi muistuttaa hoteliloppya ko perintheelistä hoitolaitosta ette lua rauhalisen ja turvalisen ilmapiirin. Meän klinikit oon helpposaatavilla osotheila ja meilä oon höölit aukioloaijat. Meilä oon auki 365 päivää vuessa ette met pystymä auttamhaan sinua ko sie tarttet apua.

Fill in the form and we will call you shortly.

Akytti hammashoito

Ei hammastautia eikä onnettomuuksia mene suunitella ja akytit vaivat saattavat aiheuttaa kipua ja ongelmia. Meän klinikillä meilä oon aikoija potihlaile joilako oon sattunu akyttiä ongelmia. Jos sulle oon sattunu hammasvahinko, tuskalinen kipu elikkä trauma suuta vasten se oon tärkeätä hakea akyttiä hammashoitoa. Sie varraat helppoimiten aikaa meän onelinevarrauksen elikkä telefoonin kautta 010-188 00 00.

Säänölinen hammashoito oon tärkeätä

Aqua Dental:issa met halvaama ette useat käyvät hammaslääkärissä säänölisesti. Hyvä suuhykieeni kotona, hammasporstaamista kahesti päivässä ja hammaslangan käyttäminen säänölisitten hammaslääkärin käynitten kansa oon paras konsti ette ylläpittää hyvvää suuhykieeniä. Sillä laila sie saat parriimat etelytykset terhveishiin hamphaishiin ja ikehneishiin. Käy hammaslääkärissä elikkä hammashykienistin tykönä joka vuosi ette hammaslääkäri saapii maholisuuen huomata ja korjata maholiset ongelmat ennen ko se tullee suuremaksi ja tyyhriiksi.

Fuukkys laathuun

Laatuajatus leimaa koko meän toimintaa. Sinun hoito meilä pittää antaa sulle pitkänaikhaisen ja kestävän tuloksen. Sen takia met käytämä viimistä tekniikkaa ja kaikhiin uuenaikhaisiimat ja tietheelisesti tokymenteeratut metutit. Meän hammashoito oon tarkka ja laatuvarmistettu, ja pitkäle aijale se säästää sulle aikaa ja rahhaa. Met tehemä aina työtä ette kehittää ja varmistaa ette kaikki meän hoijot pitävät korkeimpaa otonttolookista laatua.

Spesialistihammaslääkäri

Aqua Dental:issa met tarjoama kaikile otonttolookisia spesialiteettiä ja meilä oon spesialistihammaslääkäriä ortotontiissa, paratonttolokiissa, petotontiissa, protetiikissä, otonttolookisessa ratiolokiissa, entotontiissa, puremisfysiolokiissa, leukakiryrkiissä ja orofasiaalissa metisiinissä. Meän klinikassa Malmöössä ja yhessä meän klinikissä Stokholmissa met tarjoama hammashoitoa nukutuksella niile potihlaile jokka esimerkiksi kärsivät saihrautta joka tekkee ette niilä oon hankala mennä läpi perintheelistä hoitoa elikkä potihlaile joilako oon hammashoitopölköä. Riippumatta mitä vaivoja sulla oon niin met, Aqua Dentalissa, saatama auttaa sinua.

Hammasrekleerinki ja hammasrauta

Monet eri puremisviat niinku vinot hamphaat, aukkoja elikkä ahasasenot saattavat vaikuttaa puremisen toimia. Riippumatta jos sinun puremisongelma oon esteettistä elikkä jos net vaikuttavat toimia niin met saatama auttaa sinua hammasrekleerinkilä. Meilä oon spesialistihammaslääkäriä jokka auttavat sinua luohmaan elikkä laittamhaan takashiin sinun hymmyilyn. Aqua Dental:issa met tarjoama hammasrekleerinkiä muun muassa klassisillä kiiniolevilla hammasrauoila, hammasrauoila hammasrivin sisäpuolela elikkä näkymättömillä rauoila joitako mennee ottaa pois, niinku esimerkiksi Invisalign.

Hammasimplantaatti

Ette menettää hamphaat vaikuttaa sinua niin fyysisesti ko psyykkisesti. Paitti ette se vaikuttaa sinun puremista ja sinun leukaluuta sulla saattaa potihlaana tulla ittetuntheen puute. Hamphaat jokka uupuvat saattavat puolesthaan johtaa lisäongelhmiin suuterhveyen ja kropan muun terhveyen kansa. Hammasimplantaatti oon tavalinen vaihtoehto ette korvata menetettyjä hamphaita. Se oon kestävä ja pysyvä ratkasu joka niin näyttää ko tuntuu omilta hamphailta. Aqua Dental:issa meilä oon usseita spesialistihammaslääkäriä jokka oon vain töissä hammasimplantaatitten kansa. Sen takia niilä oon korkea lykästymisfrekvensi heän implantaattihoijoissa, paras karantii lykästynheele hoijole oon ette valikoittea hoijonantajan jollako oon pitkä kokemus.

Esteettinen hammashoito

Tyytymättömyys hamphaitten ulkonäön kansa saattaa vaikuttaa itteluottamusta ja aiheuttaa ette henkilö isuleeraa itteä ja välttää tilantheita joitako hään muuten olis arvostannu. Hamphaitten ulkonäkö saattaa aiheuttaa tyytymättömyyttä ilman ette se vaikuttaa toimia. Meilä oon hammaslääkäriä kaikila otonttolookisilla spesialiteetilä ja saatama auttaa sinua saahmaan sen hymyn jonka sie halvaat.

Protetiikki

Kaikile potihlaile ei sovi hoito hammasimplantaatila. Silloin oon muita vaihtoehtoja saatavilla. Kruunuila elikkä silloila mennee korvata yksityisiä hamphaita elikkä koko hammasriviä. Riippumatta ongelmaa ja laajuutta se saattaa olla sopeviin ette vaihettaa koko hammasrivin elikkä yksityisiä hamphaita. Riippumatta ongelmaa meän hammaslääkärit tulevat auttamhaan sinua löythään sen ratkasun joka soppii parriiten sulle ja joka antaa kestävän ja luonolisen tuloksen.

Saatava hammashoito

Aqua Dental:illa oon klinikkiä monessa paikassa ympäri maata. Sie löyät meän klinikkiä Stokholmissa, Jööteporissa, Malmössä, Uppsalassa, Västeråsissa, Helsingborgissa, Karlstadissa, Åressa ja Östersundissä. Meilä oon suuri kapasiteetti ja saatama kohta aina ottaa vasthaan sinua samana päivänä jos sulla oon tarve akyttistä hammashoijosta. Jos sie et saata varata onelineaikaa joka soppii sie olet tervetullu soittamhaan meile 010 – 188 00 00 niin met autama sinua löythään sopevan aijan.

 

kansanvälinen telefooninumero: +46 8 121 507 58.

Onkos sulle sattunu hammastauti?

Jos sulle oon sattunu hammastauti sie piät varsin soittaa meile 010 – 188 00 00 ette saaja apua varraahmaan aijan. Hammastauti ei mene yli ja se oon tärkeätä korjata ongelmaa. Met tarjoama akyttiä hammashoitoa 365 päivää vuessa ja met tehemä aina parhauen ette löytää sulle aijan niin hoppua ko maholista. Met saatama kansa auttaa löysihamphaitten kansa, korjauksitten kansa jos hamphaat oon löysänheet elikkä traasuset ja jos oon hamphaita lyötty ulos.

Meän klinikit


Stockholm: City, Östermalm, Kungsholmen, Hammarby Sjöstad, Vasastan, Sollentuna, NackaMörby, Täby, KistaStureplan, Farsta og Odenplan og to i GothenburgÖstra hamngatan og Olskroken.  Vi har også klinikker i UppsalaVästerås, Helsingborg, ÅreÖstersund og Malmö

Monday – Thursday: 07:30-19:00

Friday: 07:30 - 16:30

Saturday - Sunday: 08:00 - 16:00