Göran Isacsson är specialisttandläkare och doktor inom bettfysiologi. Göran har länge haft ett intresse för naturvetenskap och forskning, vilket resulterat i att han valt att vidareutbilda sig till specialisttandläkare. Göran tillhör den grupp tandläkare som blev först i Sverige att tituleras som specialisttandläkare inom bettfysiologi. Innan han började arbeta på Aqua Dental har han bland annat arbetat på specialisttandvårdskliniken på Västerås Sjukhus samt som teknisk specialist på Astra Zeneca.

På Aqua Dental arbetar Göran med att utveckla en ny bettfysiologverksamhet. Hans ambitioner är att skapa en väl fungerande verksamhet med korta väntetider och ett omsorgsfullt omhändertagande av patienterna. Inom området för bettfysiologi ligger sömnapné, vilket är ett ämne Göran besitter stor kunskap om. Tillsammans med Anette Fransson, specialist inom ortodonti, bygger han upp Aqua Dentals verksamhet inom området sömnapné.

Bettfysiologi är behandling av ansiktssmärta och käkfunktionella problem, vilket bland annat visar sig i svårigheter med att tugga. Du blir remitterad till en bettfysiolog om du upplever problem som din ordinarie tandläkare inte kunnat behandla.